نت‌باز‌مگ؛ حامی پیشتاز نشر سبز

حفظ و حراست از محیط زیست همیشه دغدغه نت‌باز‌مگ بوده و همواره تلاش نمودیم تا از فعالیت‌هایی که در راستای این مهم است حمایت کنیم؛همانطور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها‌ی حراست از محیط زیست حمایت از نشر سبز در جهت کاهش قطع بی‌رویه درختان در راستای حفظ جنگل‌هاست.


حالا نت‌باز‌مگ نیز به جمع حامیان محیط زیست و نشر سبز پیوسته و در راستا‌ی تحقق این امر به همکاری با ناشران علمی پرداخته است؛ این همکاری به گونه‌ای تنظیم شده تا هم با نشر سبز نشریات علمی موجب صرفه‌جویی در مصرف کاغذ باشد و از طرفی دیگر با حمایت ناشران علمی موجب هر چه بیشتر شناخته شدن و رشد آن‌ها شود؛ در اردیبهشت ماه 1398 واحد تحقیق و توسعه نت‌باز‌مگ زیرساخت‌ها‌ی لازم را فراهم نمود و در تیرماه 1398 اولین همکاری نت‌باز‌مگ با انجمن مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ جهت انتشار نشریه اهرم (آموزه‌ها‌ی همگانی رشته مکانیک) صورت پذیرفت که این همکاری موجب شد تا “نشریه اهرم” عنوان پر فروش ترین نشریه تاریخ دانشگاه علم و فرهنگ را از آن خود نماید.

نحوه همکاری با نت‌باز‌مگ؟
ناشران نشریات علمی می‌توانند با مراجعه به بخش تماس با ما درخواست همکاری را ثبت نمایند و کارشناسان علمی نت‌باز‌مگ پس از راستی‌آزمایی ناشر و ارزیابی علمی نشریه مراحل بعدی همکاری را انجام خواهند داد.

مزایا‌ی همکاری با واحد نشرسبز نت‌باز‌مگ؟
واحد‌ها‌ی تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال نت‌باز‌مگ با انجام اقداماتی از قبیل تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال،ناشران را در جهت افزایش بازدید و فروش نشریه یاری می‌نمایند.

آیا نت‌باز‌مگ از این همکاری منافعی کسب می‌نماید؟
‌واحد نشر سبز نت‌باز‌مگ صرفا با هدف حفظ محیط زیست و حمایت از نشر سبز ایجاد شده و همکاری با نشریات علمی نوپا برای نت‌باز‌مگ هیچ‌گونه منافع مادی ندارد.

منتشر شده توسط واحد نشر سبز نت‌باز‌مگ